Szukaj na stronie:Stowarzyszenie Venturia
Veloxy powi�ksz czcionk� pomniejsz czcionk�

ANOXIA

Dezynsekcja przedmiotów zabytkowych metodą VELOXY

 

Dezynsekcja przedmiotów i produktów z zastosowaniem urządzenia
VELOXY® produkcji
R.G.I. bioSteryl Tech (Genua, Włochy) została opracowana w latach ’90. ubiegłego wieku.

Obiekty zabytkowe, np. ramy obrazów i stare księgi, w zależności od wielkości, zamykane są po kilka lub kilkanaście sztuk w opakowaniu z folii nieprzepuszczającej tlenu. Wszystkie kolejne komory łączy się przy pomocy rurek i zaworów, po czym do wnętrza opakowań pompowany jest azot o zadanej wilgotności względnej do momentu, aż stężenie tlenu wewnątrz opakowań spadnie do 0,1%-0,3%. Po osiągnięciu wymaganego stężenia tlenu obiekty są szczelnie zamykane i pozostawiane w zamknięciu przez minimum 21 dni. Azot pozyskiwany jest z powietrza atmosferycznego (stanowi ok 78% powietrza, a O2 tylko 21%) i podlega sterylizacji UV.

Z powodu braku tlenu giną wszystkie stadia owadów: formy dorosłe szkodników, ich jaja, larwy i poczwarki. Beztlenowa atmosfera jest też śmiertelna dla szkodników produktów przechowywanych.

Technologia VELOXY® pozwala za pomocą środowiska beztlenowego na zniszczenie szkodników w różnych przedmiotach zabytkowych:

·         wykonanych z drewna (ikony, ramy obrazów, podobrazia drewniane, zabytkowe meble, stare instrumenty)

·         starych i zabytkowych księgach

·         zbiorach archiwalnych

·         kolekcjach przyrodniczych

·         wyrobach z wełny

·         przedmiotach wykonanych ze skóry

·         trofeach myśliwskich

a także w

·         wartościowych półproduktach

·         wyrobach farmaceutycznych

·         cennych partiach produktów spożywczych i używkach (np. tytoń)

Dezynsekcja z zastosowaniem VELOXY® jest metodą ekologiczną, bezpieczną dla ludzi i obiektów, sprawdzoną przez wiele instytucji, m. in. British Library (Londyn), Muzeum Techniki (Wiedeń), Royal Ontario Museum (Toronto), a także w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dezynsekcja metodą VELOXY® przeprowadzana jest bez konieczności transportu zainfekowanych obiektów.

Urządzenie VELOXY® jest pomocne podczas przygotowywania wystaw przedmiotów archeologicznych i innych zabytków, narażonych na szkodliwe działanie tlenu. Ze szczelnych kabin, w których zamknięte są eksponaty, można usunąć tlen i zwiększając stężenie azotu.

do góry ˄
Członkowie
Cargo FumMimarMartoxAntyinsekt
Copyright 2013 www.venturia.pl
Powered by 27PRoject
www.muzeumddd.pl
www.trojszyk.com