Szukaj na stronie:Stowarzyszenie Venturia
ThermoNox® i TermoSol® powi�ksz czcionk� pomniejsz czcionk�

Ekologiczne zwalczanie szkodników magazynowych i sanitarnych

Dezynsekcja termiczna z zastosowaniem systemów
ThermoNox®  i TermoSol®

 

Informacje wstępne
Szkodniki magazynowe zaliczane do owadów i roztoczy należą do zwierząt zmiennocieplnych, co oznacza, że ich organizmy mają taką samą temperaturę, jaka ich otoczenia. Optymalna temperatura niezbędna dla ich rozwoju i żerowania znajduje się w przedziale od 15 do 35°C. Jeśli podniesiemy temperaturę powyżej 45°C wszystkie formy rozwojowe szkodników (jaja, larwy, poczwarki i osobniki dorosłe) giną w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, gdyż nie mogą obniżyć temperatury poprzez pocenie się, czy wzmożone oddychanie, i giną wskutek koagulacji białek zawartych w ich organizmach.

Opis metody
Obydwie metody polegają na ogrzewaniu powietrza w dezynsekowanej przestrzeni w obiegu zamkniętym wewnątrz pomieszczeń.


W systemie ThermoNox® powietrze ogrzewają elektryczne grzejniki umieszczone wewnątrz ogrzewanej przestrzeni. System wymaga przyłącza elektrycznego lub agregatu o mocy do 650 kW.


W systemie TermoSol® źródłem ciepła jest kocioł grzewczy Moschle S-950 o mocy cieplnej 740 kW opalany olejem opałowym. Jest on umieszczony na zewnątrz budynku, a powietrze jest ogrzewane nagrzewnicami wodnymi umieszczonymi wewnątrz dezynsekowanej przestrzeni. Do systemu wystarczy przyłącze elektryczne lub agregat o mocy do 15 kW.


Systemy mogą pracować oddzielnie lub łącznie (przy dużych kubaturach obiektów). Dezynsekcja polega na podniesieniu temperatury wewnątrz budynku, materiałów i urządzeń do temperatury 50-60 °C (faza wstępna) i jej utrzymywanie przez okres 20-24 godz. (czas ekspozycji). W czasie zabiegów temperatura jest utrzymywana na tym samym poziomie i monitorowana.


Całkowity czas zabiegu wynosi od 24 do 48 godz. w zależności od kubatury, poziomu zasilania i temperatury początkowej. 

Bezpieczeństwo
Przed zabiegiem pomieszczenia i maszyny muszą być odkurzone, urządzenia wyłączone, zbiorniki ciśnieniowe opróżnione, materiały palne usunięte.


ThermoNox® i ThermoNox® zapewniają bezpieczeństwo anty-wybuchowe. W celu uniknięcia zjawiska kondensacji pary i uszkodzeń budynków temperatura jest podnoszona stopniowo i nie przekracza zadanego zakresu. Wymagana do zabicia szkodników temperatura nie uszkadza wyłączonych urządzeń elektronicznych.


Zabieg jest całkowicie bezpieczny dla otoczenia i może być przeprowadzany w czasie pracy zakładów. Nie ma pozostałości środków ochrony roślin bądź produktów biobójczych, nie ma emisji gazów do otoczenia. Nie jest wymagany żaden okres karencji, jak w przypadku zabiegów chemicznych.

Skuteczność
Wszystkie zabiegi przeprowadzone w Polsce ciągu ostatnich 6-ciu lat były w pełni skuteczne. Warto tu podkreślić, że zabiegi były wykonywane w warunkach, kiedy inne metody były nieskuteczne. Metodą termiczną zwalczamy szkodniki w przestrzeniach zamkniętych i niedostępnych dla środków chemicznych. Metoda termiczna nie wytwarza form odpornych szkodników, gdyż powoduje denaturację białka zwalczanych organizmów.

Zakres zastosowania

  • Zakłady zbożowo-młynarskie (młyny, paszarnie, słodownie)
  • Zakłady tytoniowe, zielarskie, używek i przypraw  itp.
  • Zakłady spożywcze (piekarnie, fabryki makaronu, czekolady itp.), restauracje
  • Fabryki tekstylne i inne
  • Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej (mieszkania, hotele)
  • Drewniane budynki i więźby
  • Budynki inwentarskie (np. kurniki)
  • Pieczarkarnie

 

do góry ˄
Członkowie
SolfumDez DerRattusEVANDER
Copyright 2013 www.venturia.pl
Powered by 27PRoject
www.muzeumddd.pl
www.trojszyk.com