SEMINARIUM

SEMINARIUM

 

„Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi”

„Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków”

 

Firma „ARYSTA LifeScience”, „BEST PEST” (Jaworzno) i „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński (Łopacianka) razem z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie organizują Seminarium n. t. „Ochrona ziarna przed szkodnikami magazynowymi” – „Owady latające i ich zwalczanie w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków”, które odbędzie się dnia 06 czerwca 2016 r. w Hotelu 500 w Strykowie w godz. 10:15 – 16:00.

 

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne, ale liczba uczestników ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na e-mail: iwona@dezder.pl

 Wołek zbożowy

 

PROGRAM SEMINARIUM 

 

 •  „Szkodniki w magazynach produktów spożywczych” – mgr inż. Ewa Sady (SGGW, Warszawa)
 •  „Wykrywanie szkodników magazynowych” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)
 •  „TALISMA EC – skuteczny środek do ochrony ziarna przed szkodnikami magazynowymi” – Hanna Szulc (ARYSTA LifeScience, Warszawa)
 •    Przerwa: Zwiedzanie stoisk „BEST PEST” (Jaworzno) i „DEZ-DER” Krzysztof Karpiński (Łopacianka); prezentacja aplikatora stosowanego do opryskiwania ziarna zbóż przeznaczonego do przechowywania
 • „Ziemiórki, zadry, ćmianki = „drobne muszki”, ich szkodliwość i zwalczanie” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)
 • „Złocienie, pyretryna, pyretroidy, cypermetryna, EXIT 100” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (SGGW, Warszawa)
 • Zwalczanie komarów adultycydami – mgr inż. Ewa Sady (SGGW, Warszawa)

 

 

W kalendarzu zaznaczamy dzień 06 czerwca 2016 r., wpisujemy „Seminarium DEZ-DER”

i spotykamy się tradycyjnie w Strykowie w Hotelu 500 przed godziną 10-tą.

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Zakończyły się szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji – szkolenie podstawowe i szkolenie uzupełniające, które trwały od 16 do 18 kwietnia 2016 r. Uczestniczyło w nich 31 osób.

Zdjęcia pamiątkowe ze szkolenia podstawowego:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Następne szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji odbędzie się w dniach od 08 do 10 października 2016 r. Szczegółowe informacje w dziale „Szkolenia” na tej stronie.

 

NORMA PN-EN 16636:2015, BRC wersja 7, TESCO wersja 6 – SZKOLENIE 11-13 kwietnia 2016 r., OSIECK

SZKOLENIE  

Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6

 

Zakończyło się szkolenie, które trwało od 11 do 13 kwietnia 2016 r. z następującym programem

 PROGRAM SZKOLENIA

 „Wykonywanie usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO wersja 6”

Osieck, 11-13 kwietnia 2016 r.

Szkolenie poprowadzili prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, mgr inż. Ewa Sady (SGGW), mgr inż. Krzysztof Krzysztyniak

***

Poniedziałek, 11 kwietnia 2016 r.; początek: godz. 15:15

1. Zachowanie różnorodności biologicznej podczas zwalczania gryzoni

2. Uwagi ogólne o Normie PN-EN 16636:2015-03

3. Wybór firmy upoważnionej przez CEPA do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03. Prezentacja DQS Polska.

4. Standard BRC a zwalczanie szkodników wersja 7 obowiązująca od marca 2015 r.

5. Prezentacja Normy PN-EN 16636:2015-03 „Usługi ochrony przed szkodnikami. Wymagania i kompetencje”: Rozdział 4 i 5 Normy

 

Wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

6. Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (Integrated Pest Management, IPM)

7. Integrowane metody zwalczania gryzoni jako przykład IPM

8. TESCO Standard Produkcji Żywności wersja 5 i 6: Zwalczanie szkodników

9. Zatrucia pierwotne i wtórne zwierząt niedocelowych

10. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska od produktów biobójczych stosowanych w zabiegach zwalczania szkodników

11. Kompetencje pracowników firmy świadczącej usługi zwalczania szkodników wg Normy PN-EN 16636:2015-03

12. Gospodarowanie odpadami powstającymi podczas dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji

13. Aneks A (normatywny) normy PN-EN 166636:2015-03

 

Środa, 13 kwietnia 2016 r.

14. Ocena ryzyka następstw zastosowanych produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania szkodników

15. Analiza przyczyn źródłowych (root cause analyses, RCA) występowania szkodników w obiektach

16. Korekta, działania korygujące i zapobiegawcze w usługach ochrony przed szkodnikami

17. Ocena ryzyka od szkodników w zakładzie produkcyjnym i Plan Zarządzania Ryzykiem od szkodników

18. Magazyn i przechowywanie produktów biobójczych i środków ochrony roślin.

19. Czy Twoja firma jest gotowa do certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na zgodność z normą PN-EN 16636: 2015-03?

Zakończenie szkolenia ok. godz. 14-tej.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEMINARIUM „INTEGROWANA OCHRONA EKSPONATÓW MUZEALNYCH PRZED SZKODNIKAMI”

SEMINARIUM

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

Dnia 09 marca 2016 r. (środa), w godz. 10:00 – 17:00 odbyło się Pierwsze Seminarium n. t. „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”.

Firma „PANKO” z Piaseczna razem z Samodzielnym Zakładem Entomologii Stosowanej SGGW w Warszawie zorganizowała Seminarium n. t. „Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami”, które odbyło się dnia 09 marca 2016 r. w Sali Wykładowej Biblioteki SGGW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 161.

 Veloxy

Uczestniczyło w Seminarium 87 osób. Uczestnikami byli pracownicy instytucji muzealnych  odpowiedzialni za ochronę dóbr dziedzictwa kulturowego, a także pracownicy firm zwalczających organizmy szkodzące eksponatom muzealnym. Uczestnictwo w Seminarium było bezpłatne.

 IMG_2334

 PROGRAM SEMINARIUM 

„Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami” 

 • „Zasady integrowanych metod zwalczania szkodników (IPM)” – mgr inż. Ewa Sady, SGGW;
 • „Szkodniki obiektów muzealnych” – dr Hanna Legutowska i prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW;
 • „Współpraca przy wdrażaniu systemu IPM w Bibliotece SLUB w Dreźnie” -  Dr Michael Vogel, Saksońska Biblioteka Krajowa i Uniwersytecka (SLUB);
 • „Innowacyjne pułapki świetlne przeznaczone do monitoringu obecności owadów w muzeach” – Mathieu Sachoux, ABIOTEC – Innovative IPM Technologies – operator IPM, Muzeum LUWR;
 • „Ocena zmian w systemie kontroli obecności owadów po wprowadzeniu systemu IPM” - Renata Nowak, Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu.
 • „Wprowadzenie do zasad wdraża nia norm IPM w obrębie placówek ochrony dóbr kultury” –  mgr Jarosław Pawłowicz, firma „PANKO”;
 • „Pułapki monitorujące obecność owadów jako integralny składnik systemów IPM” –  lek. med. Bartłomiej Pankowski – firma „PANKO”;
 • „Zwalczanie szkodników w muzeach zgodnie z zasadami IPM” – prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, SGGW.